hoed
Wat mij interesseert
Beelden en verhalen van ver en dichtbij

a-z
z-a
recent
ouder

Zeedijk beoosten Muiden
De Zeedijk beoosten Muiden wordt al vermeld in verschillende handvesten, keuren, e.d. uit de 14e en 15e eeuw, soms onder de naam Houdijk.
Diemerdammersluis
In 2017 is de Diemerdammersluis buiten werking gesteld door het plaatsen van een damwand aan de kant van het IJmeer. De sluis is verouderd en niet meer nodig omdat de andere sluis in de Diemerzeedijk (de Ipenslotersluis) meer capaciteit heeft gekregen.
Nesciobrug
Het Nieuwe Diep is ontstaan in 1422 door een dijkdoorbraak van de Diemerzeedijk.
Muiderslot
Het Muiderslot in Muiden op 23 januari 2013.
Fortdiemerdamweg
Zie hier de Diemerzeedijk (13e eeuw) en de kruisende Fortdiemerdamweg (21e eeuw).
Dijk op het droge
De zeedijk tussen Naarden en Amsterdam is lang een van de weinige oostelijke toegangswegen tot de hoofdstad. De dijk ligt er nog steeds, over vrijwel de gehele lengte. Alleen ten zuiden van Muiderberg is de dijk door moderne infrastructuur (Flevospoorlijn en A6) aangetast.
Schans diemerdam september 1787
Een uitsnede van een door het Pruisische leger vervaardigde kaart van de schans Diemerdam, vlak voor hun inval in Nederland op 1 oktober 1787.
Diemerpark
Op 3 maart 2004 is het Diemerpark voor het publiek geopend. Het heeft een bijzondere voorgeschiedenis.
IJmeer
In 1799 breekt de Royal Navy haar campagne op de Zuiderzee af omdat de Brits-Russische oorlogsverichtingen in Noord-Holland tegenvallen. Hij IJ blijft daardoor gevrijwaard van Brits bezoek.
Diemerdam 01
In 2009 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Fort Diemerdam vastgesteld. Daarmee werd de basis gelegd voor de ontwikkeling van Diemerdam als 'culturele pleisterplaats'.
Diemerdam 02
Er is nooit gevochten op Diemerdam. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de locatie haar militaire status verloren.
Diemerdam 03
Paviljoen Puur in aanbouw op Diemerdam in 2012. Op de achtergrond de fortwachterswoning.
Ipenslotersluis
De oudste vermelding van de Ipenslotersluis dateert uit 1413 wanneer gesproken wordt over een sluis voor afwatering van de Outwaalderpolder in de Diemerzeedijk ter hoogte van Ypensloot vlakbij Houtewael.